Tuesday, December 21, 2010

KEBENARAN HAKIKI TENTU ADA DITANGAN TUHAN YANG MAHA MENGETAHUI  NAMUN DENGAN PENGETAHUAN YANG SEDIKIT INI SETIDAK-TIDAKNYA KITA BOLEH MENGETAHUI SIFAT DARI ORANG-ORANG YANG ADA DISEKITAR KITA. DENGAN BEGITU KITA JUGA BOLEH MENGETAHUI MANA YANG TIDAK DISUKAI DAN MANA YANG MENJADI KEBIASAANYA.  DENGAN BEGITU DIHARAPKAN TERJADILAH HUBUNGAN YANG HARMONI DAN SALING MENGHARGAI.